Midland XT-10 Pro PMR446 portofoonsset

Midland XT-10 pro PMR446 portofoonset

Slechts

Midland XT-30 Pro PMR446 portofoonset

 Midland XT-30 pro PMR446 portofoonset

Nieuw

Midland XT-50-Pro PMR446 portofoonset

Midland XT-50 pro PMR446 portofoonset

Midland XT50 pro Hobby & work

Midland XT-70 pro PMR446 portofoonset

Midland XT-70 pro Hobby & Work

NIEUW

Midland G13-pro semi professionele portofoon

met Kenwood aansluiting
Nieuw

Midland G11-PRO PMR446 portofoon

Verbeterde audio - SOS functie