CRT dual band zend-ontvangers

CRT 4CF dualband -korte golf - Airband

CRT 4CF is een  Unieke portofoon/ontvanger

  • TX-2mtr. 70cm
  • RX 64-108Mhz
  • RX 118-136MHz Luchtvaart
  • RX 136-174MHz Scheepvaart -Amateur
  • RX 2.3-29.99MHz Korte golf
  • RX 0.52-1.71MHz Lange golf

CRT FP00 HAM dual band portofoon

CRT -FP00 HAM dual band portofoon

CRT FP00/4CF/7 Datakabel

met VOX

CRT Electro UV V3 dual band zend-ontvanger

CRT Electro datakabel

 
met VOX

CRT Micron UHF VHF zend/ontvanger

 NIEUWE VERSIE MET VOX

 

CRT Micron datakabel